Project Engineer

Project Engineer

Project Engineer

รายละเอียดการสมัครงาน gmail.com.


ช่างโครงการ/ช่างไฟฟ้า **พนักงานสัญญาจ้าง

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน        :  งานประจำ (ทดลองงาน 4 เดือน)
จำนวนที่รับ        :  1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน :  พื้นที่ภาคอีสาน โดยมีจังหวัดขอนแก่นเป็นหลัก
เงินเดือน(บาท)    :  15,000
วันเวลาทำงาน     :  จันทร์-ศุกร์ 08:30 – 17:30 น.

คุณสมบัติ
เพศ              :  ชาย
อายุ(ปี)           : 22-35 ปี
ระดับการศึกษา  :  ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า,โทรคมนาคม, อิเล็กทรอนิกส์ , คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
อื่นๆ              :
– สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่
– สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้(มีรถยนต์ส่วนตัว)
– มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการภาครัฐหรือเอกชน
– บุคลิกภาพดี ทัศนคติดี ขยัน อดทน รู้จักเสียสละ
– มีความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงความคิดเห็น
– มีความรับผิดชอบที่ดีต่องานที่ทำ
– มีระเบียบวินัยต่อตัวเอง (ไม่มีการสแกนเข้างาน/ไม่ต้องลงเวลาทำงาน)
– มีทักษะการติดต่อสื่อสารพูดฟังเข้าใจ
– สามารถสำรวจเขียนแบบAutoCAD ประเมินราคาค่าติดตั้งงานระบบ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
– สามารถถอดแบบงานระบบ วางสเปคTOR, ใบปริมาณงาน(ฺBOQ)ได้
– มีประสบการณ์ด้านงานออกแบบ/ติดตั้งงานระบบ IP CCTV/NETWORK/POWER

รายละเอียดงาน :
– ทำงานร่วมกับทีมช่างติดตั้งระบบ(sub contractor)ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานได้
– จัดทำแผนงานการดำเนินงานของโครงการและติดตามผลการดำเนินงานของผู้เกี่ยวข้องในโครงการ
– สามารถวิเคราะห์แก้ไขปัญหา ให้คำแนะนำทีมงาน เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย
– งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ :  ประกันสังคม, ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง, โบนัสประจำปี

สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ :
คุณธนาวุฒิ โบสิทธิพิเชฏฐ์
เบอร์ผู้ติดต่อ 092-6282639
อีเมล [email protected], [email protected]

รายละเอียดการสมัครงาน gmail.com.

บริษัท เอ็มพีแซด โซลูชั่น จำกัด

Smart City Provider

mpzsolution
โพสต์โดย
mpzsolution