พนักงานสนับสนุนส่วนกลาง (รับสมัครด่วน)

พนักงานสนับสนุนส่วนกลาง (รับสมัครด่วน)

พนักงานสนับสนุนส่วนกลาง (รับสมัครด่วน)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr@ntntrading.co.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามโครงสร้างบริษัท บาท / เดือน

พนักงานควบคุมคุณภาพ

รายละเอียดงาน

1.งานซ่อมบำรุงอาคาร, งานด้านความปลอดภัย, งานอำนวยความสะดวก ปรับปรุง ดำเนินการ/วางแผนงานการซ่อมแซม

2.ติดตามผลการซ่อมแซมและบำรุงรักษาตามกำหนดระยะเวลา อย่างมีประสิทธิภาพ

3.บำรุงรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและระบบสาธารณูปโภคทั้งหมดขององค์กร

4.ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

5.ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบประปา

6.ควบคุม ดูแลอาคารสถานที่ให้มีความปลอดภัย

7.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

– ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
– มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับงานช่าง มีความรู้เรื่องขั้นตอนการติดตั้งและซ่อมบำรุง
– มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยัน อดทนและมีใจรักการบริการ
– สามารถขับรถยนต์ได้ และต้องมีใบอนุญาตขับขี่

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr@ntntrading.co.th

บริษัท เอ็นทีเอ็น เทรดดิ้ง-ประเทศไทย จำกัด(สำนักงานขอนแก่น)/บริษัท เฮอร์เบิร์ท (ประเทศไทย) จำกัด/บริษัท ตะวันแม็คไวสซ์ จำกัด(สำนักงานกรุงเทพฯ)

เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์

NTN Medical Team
โพสต์โดย
NTN Medical Team