วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ (**ด่วน**)

วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ (**ด่วน**)

วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ (**ด่วน**)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr@ntntrading.co.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามโครงสร้างบริษัท บาท / เดือน

พนักงานนำเข้าและส่งออก (ปฏิบัติงาน จ.ขอนแก่น)

รายละเอียดงาน

1. ซ่อมแซม แก้ไข ปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์ของผลิตภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

2. ตรวจเช็คสภาพการใช้งานของผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ Function การทำงานเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีสภาพสมบูรณ์ เรียบร้อยก่อนส่งมอบไปยังลูกค้า

3. ควบคุม ติดตามการตรวจเช็ค การแก้ไข ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์ของทีมงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

4. ผลิต จัดหาอุปกรณ์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งดำเนินการประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ตามมาตรฐานที่กำหนด

5. ศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีชึ้นส่วนอุปกรณ์ด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพเพื่อใช้ในการผลิต ซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มคุณภาพและอายุการใช้งาน

 

คุณสมบัติ

1. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

2. มีความสามารถในการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์

3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุม Solenoid Valve motor และ DC Motor

4. วิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ได้เบื้องต้น

5. ติดตั้งบอร์ด Control ตามแบบที่มีได้

6. มีความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารแบบอนุกรม (Serial Communication)

7. สามารถใช้เครื่องมือวัด Multi meter และ Oscilloscope

8. สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

 

สวัสดิการ

– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– ประกันสังคม
– กองทุนเงินทดแทน
– ค่าเบี้ยเลี้ยง(ปฏิบัติงานนอกสถานที่,ฝึกอบรม)
– ดูงานต่างประเทศ
– ค่าคอมมิชชั่น(เฉพาะตำแหน่งผู้แทนขายเครื่องมือแพทย์)
– ประกันกลุ่มพนักงาน(ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันสุขภาพ,ประกันทุพพลภาพ)
– วันหยุดพักผ่อนประจำปี
– ปรับเงินเดือนประจำปี (ตามผลงาน)
– โบนัส(ตามผลประกอบการบริษัท)
– สวัสดิการเงินทุนกู้ยืม
– รางวัลพนักงานดีเด่นด้านต่างๆ
– งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
– ชุดยูนิฟอร์ม
– อาหารกลางวันฟรี
– เครื่องดื่มช่วงพักเบรก (ชา,กาแฟ,นมเย็น ฯลฯ)
– กิจกรรมวันเกิดพนักงานในรอบเดือน
– เงินช่วยเหลือเสียชีวิต
– เงินช่วยเหลือและแสดงความยินดี กรณีมงคลสมรส,อุปสมบท,สำเร็จการศึกษา
– ของขวัญต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัว(กรณีคลอดบุตร)
– เงินช่วยเหลือ กรณีประสบภัยพิบัติ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr@ntntrading.co.th

บริษัท เอ็นทีเอ็น เทรดดิ้ง-ประเทศไทย จำกัด(สำนักงานขอนแก่น)/บริษัท เฮอร์เบิร์ท (ประเทศไทย) จำกัด/บริษัท ตะวันแม็คไวสซ์ จำกัด(สำนักงานกรุงเทพฯ)

บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์

NTN Medical Team
โพสต์โดย
NTN Medical Team