พนักงานนำเข้าและส่งออก (ปฏิบัติงาน จ.ขอนแก่น)

พนักงานนำเข้าและส่งออก (ปฏิบัติงาน จ.ขอนแก่น)

พนักงานนำเข้าและส่งออก (ปฏิบัติงาน จ.ขอนแก่น)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr@ntntrading.co.th

 • พนักงานประจำ
 • ขอนแก่น
 • ตามโครงสร้างบริษัท บาท / ปี

พนักงานนำเข้าและส่งออก (ปฏิบัติงาน จ.ขอนแก่น)

รายละเอียดงานประสานงานนำเข้า-ส่งออก

1.ติดตามขอเอกสารส่งออกและให้ข้อมูล Agent กับต้นทาง

2.เช็คตรวจสอบสินค้ากับบริษัท Freight Forwarder

3.เช็คตรวจสอบเอกสาร Form D , Form E เอกสารอื่นๆ

4.คอนเฟิร์มใบขนสินค้า และเช็คความถูกต้องของใบส่ง

5.ประสานงาน ทำเรื่องเบิกจ่ายค่าภาษี กับฝ่ายบัญชีการเงิน

6.เช็ควันสินค้าเดินทางเข้าโกดัง แจ้งให้ทางโกดังทราบ

7.ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าที่ได้รับให้ตรงกับที่สั่ง

8.หากสินค้าสูญหาย ไม้ได้มาตรฐาน ดำเนินเรื่องประกันสินค้า

9.หากสินค้ามาไม่ตรงตามเอกสาร ต้องแจ้งให้ต้นทางทราบข้อมูล

 

ประสานงานทางคลังสินค้า

1.ตรวจเช็คสินค้าจากใบตรวจนับของทางคลังสินค้า

2.จัดทำข้อมูลเป็นส่วนค่าใช้จ่าย Landed Cost ในระบบ ERP

ประสานงานทางบัญชี

1.แจ้งข้อมูลเอกสารในการทำเบิกค่าภาษีนำเข้าในแต่ละชุดงาน

2.จัดเก็บเอกสารชุดงาน INV, PLK , BL , ใบขนสินค้า , ค่าใช้จ่าย

3.ตรวจเช็คใบวางบิลให้ตรงกับใบเสนอราคาและให้บัญชีทำจ่าย

4.เมื่อมีค่าใช้จ่าย DHL , Fed Ex , UPS เกิดขึ้น ต้องคอยตรวจเช็คส่งให้บัญชี

5.ติดตามและสรุปค่าใช้จ่ายของแต่ละชุดงานลงไฟล์ Excel ให้เป็นระบบ

ประสานงานทาง อย.

1.ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ จดแจ้งเลข อย.

2.ขึ้นทะเบียนหนังสือรับรองการขาย

3.ตรวจสอบคำโฆษณาบนฉลาก Artwork ทุกผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

4.ติดตามผลการยื่น อย.

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุ 25 ปี เป็นต้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี Supply Chain, Logistic, Business Administration
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เบื้องต้น
 • มีประสบการณ์ประสานงานนำเข้า – ส่งออก สินค้าเครื่องมือแพทย์หรือยา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ประสานงานขอใบอนุญาต อย. จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ MS Office ได้คล่องแคล่ว
 • มีทักษะในการสื่อสาร เจรจาต่อรองที่ดี
 • มีความกระตือรือร้น พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr@ntntrading.co.th

บริษัท เอ็นทีเอ็น เทรดดิ้ง-ประเทศไทย จำกัด(สำนักงานขอนแก่น)/บริษัท เฮอร์เบิร์ท (ประเทศไทย) จำกัด/บริษัท ตะวันแม็คไวสซ์ จำกัด(สำนักงานกรุงเทพฯ)

บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์

NTN Medical Team Organizer
โพสต์โดย
NTN Medical Team Organizer