Account manager

Account manager

Account manager

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล aunriya@ensurecomm.com

Account manager

ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการทั่วไป (Account manager/General manager) จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือนเริ่มต้นที่ 20,000 – 30,000 / เดือน + ค่าคอมมิชชั่น ทำงานที่วัชรพล สุขภิบาล 5
หน้าที่รับผิดชอบ
1. วางแผนงานของบริษัท โดยการกำหนดพันธกิจของบริษัท จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของบริษัท เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน วิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนการประเมินผล และควบคุมการทำงานร่วมกับฝ่ายต่างๆ ของบริษัท
2. มอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงานให้แก่ผู้จัดการฝ่ายต่างๆ ติดตาม และประเมินผลการทำงานอย่างต่อเนื่อง
3. ประสานงานให้ทุกฝ่ายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
4. รับผิดชอบต่อการทำงานของทุกฝ่าย
5. เป็นประธานในที่ประชุมผู้บริหารทุกครั้ง และเป็นผู้ชี้ขาดในกรณีที่ในที่ประชุม หาข้อยุติไม่ได้
6. จัดทำระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการดำเนินงานร่วมกับทุกฝ่าย
7. รายงานผลการดำเนินงานและความคืบหน้าเป็นระยะต่อคณะกรรมการโครงการฯ
8. สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทต่อคณะกรรมการโครงการฯ
9. ให้ความรู้และคำแนะนำแก่ผู้บริหารรุ่นต่อไป
คุณสมบัติ
* อายุ 28-35ปี
*วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาการจัดการ หรือการตลาด สาขาบริหารธุรกิจ แลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
*มีประสบการณ์ในการทำงานจะรับพิจาณาเป็นพิเศษ
*มีความรับผิดขอบ และสามารถทนต่อแรงกดดันจากการทำงานได้
ผลตอบแทนที่จะได้รับ
1.ปรับเงินเดือนหลังผ่านช่วงทดลอง งาน (ขึ้นกับตำแหน่งงาน)
2.ปรับเงินเดือนประจำปี (ตามการ ประเมิน)
3.โบนัสประจำปีตามผลประกอบการบริษัท
4.การอบรมพิเศษต่างๆ
5.ประกันสังคม
6.งานเลี้ยงประจำปี
7.วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6-10 วัน (วันหยุดพักร้อน)
8.เงินสวัสดิการงานแต่งงาน 1,000-3,000 บาท
9.เงินช่วยเหลือ ค่าฌาปณกิจศพ บิดา-มารดา 1,000-5,000 บาท
10.เงินช่วยเหลือกรณีมีบุตร 1,000-3,000 บาท
รายละเอียดกิจการโดยทั่วไป
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจบริการ ผลิตสินค้า สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโฆษณาทุกชนิด และบริการรับจัดงานแสดงสินค้าและบริการทุกประเภท (ออร์แกไนซ์) รวมถึงการถ่ายทำโฆษณาและวิดีโอ หรือ พรีเซนเตชั่นต่างๆ การออกแบบด้านกราฟฟิค และดีไซน์ เป็นต้น
หากสนใจสามารถส่ง Resume และผลงาน (ถ้ามี)
มาที่ Email : Careers@ensurecomm.com (คุณอัญริญาณ์ ศิระพุฒิโรจน์)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล aunriya@ensurecomm.com

บริษัท เอ็นชัวร์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด

212/82 ม.2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

Aunriya Sirapudtirod1
โพสต์โดย
Aunriya Sirapudtirod