ครูการศึกษาพิเศษ

ครูการศึกษาพิเศษ

ครูการศึกษาพิเศษ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล childspaceofficial@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • 18,000 ++ บาท / เดือน
ครูการศึกษาพิเศษ

Child Space Clinic

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
– ดูแลเด็กกลุ่มเสี่ยง/บกพร่องด้านพัฒนาการ ด้านจิตใจ และเด็กพิเศษ ตรวจประเมิน วิเคราะห์วินิจฉัยด้วยเครื่องมือทดสอบ เพื่อค้นหาและทำนายแนวโน้มความผิดปกติทางจิต ทางสมอง พัฒนาการ พฤติกรรม อารมณ์ความคิด ร่างกายและการเคลื่อนไหว บุคลิกภาพ เชาวน์ปัญญา วิเคราะห์ที่มาและสาเหตแห่งความผิดปกติ รวมถึงการปัญหาทางด้านสุขภาพจิตของเด็กและวัยรุ่น
– ให้คำปรึกษา บำบัดรักษา พฤติกรรมบำบัด และกลุ่มบำบัด เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจ กระตุ้นพัฒนาการ ด้านสังคม พฤติกรรม อารมณ์ความคิด และความบกพร่อง ให้เด็กและวัยรุ่น รวมถึงให้คำแนะนำผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแลบุตรหลานอย่างเหมาะสม
– จัดทำแผนการฝึกรายบุคคล วางแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษเพื่อกระตุ้นพัฒนาการ เตรียมความพร้อมให้เด็กสามารถเข้าเรียนในศูนย์เด็กหรือโรงเรียนอนุบาล รวมทั้งการให้คำแนะนำกับผู้ปกครองเพื่อสามารถนำกลับไปส่งเสริมพัฒนาการที่บ้าน และบันทึกการบำบัดรักษา รวมทั้งบำบัดเด็กที่มีความต้องการพิเศษเป็นรายบุคคล
– ประสานงานจัดตารางนัดหมาย กับแพทย์ ครูการศึกษาพิเศษ นักจิตวิทยา นักกิจกรรมบำบัด และผู้เกี่ยวข้องในการดูแลเด็ก
– พัฒนากิจกรรมและแผนการดูแลเด็กให้สอดคล้องกับเป้าหมายการรักษาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการจัดกิจกรรมสำหรับผู้ปกครองและผู้สนใจการดูแลลูกที่มีความต้องการพิเศษ
– ดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาอุปกรณ์ของเล่นต่างๆ ภายในคลินิก โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเด็กและผู้ปกครอง
– ดูแลการจัด workshop หรือกิจกรรมต่างๆ มีบทบาทเป็นผู้เชี่ยวชาญ หรือตัวแทนของคลินิกในการสร้างความเข้าใจ แก้ปัญหา และขับเคลื่อนการดูแลพัฒนาการและสุขภาพจิต เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกวัยในครอบครัว

คุณสมบัติของผู้สมัคร
– จบการศึกษาสาขาการศึกษาพิเศษหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีใบประกอบวิชาชีพ (ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่)
– มีความเชี่ยวชาญด้านเด็ก พัฒนาการและการสอน
– หากมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี เกี่ยวกับเด็กและวัยรุ่น
พํฒนาการหรือเด็กพิเศษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถทำงานที่คลินิกได้ในระยะยาว

เงินเดือน 18,000++ (ต่อรองตามประสบการณ์) +ค่าเคส

สวัสดิการ
– เบี้ยขยัน
– โบนัสประจำปี
– ประกันสังคม
– วันพักร้อน วันหยุดประจำปี
– สวัสดิการรับการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาเพื่อสุขภาพจิตที่ดี
**ความก้าวหน้าในตำแหน่ง(ปรับเงินเดือนตามความก้าวหน้า)**

เวลาทำงาน
Fulltime 6 วัน/สัปดาห์ 12:30-20:30 หรือ Part-time

สามารถส่งประวัติส่วนตัวเพื่อสมัครงานได้ที่
E-mail : childspaceofficial@gmail.com

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล childspaceofficial@gmail.com

บริษัท เอส ไมนด์ จำกัด

ไชด์ สเปซ คลินิกเฉพาะทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

HR SMIND
โพสต์โดย
HR SMIND