ผู้ประสานงานขาย (Sales Admin)

ผู้ประสานงานขาย (Sales Admin)

ผู้ประสานงานขาย (Sales Admin)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล teelitsarah@adamsint.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่นØเงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท
Øประกันสังคม
Øเบี้ยเลี้ยง
Øวันหยุดประจำสัปดาห์ วันหยุดนักขัตฤกษ์

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล teelitsarah@adamsint.com

บริษัท เส้นหอม จำกัด

174 ม.14 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

Teelitsarah Supha
โพสต์โดย
Teelitsarah Supha