พนักงานเช็คสินค้า

พนักงานเช็คสินค้า

พนักงานเช็คสินค้า

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล rengergroup.hr@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • 11,000 - 15,000 บาท บาท / เดือน

พนักงานเช็คสินค้า

1. เช็คสินค้าเข้า-ออก
2. ตรวจนับสินค้า เช็คสภาพและจำนวนที่ถูกต้องก่อนขึ้น-ลง รถขนส่ง
3. จัดเรียงสินค้า/ ยกสินค้า/ แพ็คสินค้า ให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยที่บริษัทฯ กำหนด
4. ออกเอกสารใบขนส่ง
5. ประสานงานรถขนส่งสินค้าและรถกระจาย
6. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
7. คัดแยกสินค้าและกระจายยังจุดรับปลายทาง

เวลาเข้างาน 8:00-17:00

ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล rengergroup.hr@gmail.com

บริษัท เรนเจอร์กรุ๊ป จำกัด

บริการขนส่งสินค้า

chitpassorn-kulpinij
โพสต์โดย
Chitpassorn Kulpinij