(1.) เจ้าหน้าที่รับส่งผู้ป่วย / เวรเปล (2.) เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์ (ขนส่งภายในโรงพยาบาล)

(1.) เจ้าหน้าที่รับส่งผู้ป่วย / เวรเปล (2.) เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์ (ขนส่งภายในโรงพยาบาล)

(1.) เจ้าหน้าที่รับส่งผู้ป่วย / เวรเปล (2.) เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์ (ขนส่งภายในโรงพยาบาล)

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ปิดรับสมัครแล้ว
(1.) เจ้าหน้าที่รับส่งผู้ป่วย / เวรเปล (2.) เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์ (ขนส่งภายในโรงพยาบาล)

คุณสมบัติผู้สมัคร

– เพศชาย / เพศหญิง

– วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

– สามารถทำงานเป็นกะได้

– บุคลิกดี พูดจาไพเราะสุขภาพแข็งแรง

– อดทนต่อแรงกดดันได้ดี

– มีจิตสำนึกในการให้บริการที่ดีอยู่เสมอ

– มีความสามัคคีภายในทีมงาน ไม่อคติ ไม่แบ่งแยกข้าง

– มีการพัฒนาตนเองเรียนรู้และปรับปรุงการทำงานสิ่งใหม่เสมอ กระตือรือร้นที่จะรับงานท้าทาย

ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์

บริษัท เมดิคอลฟาซิลิตี้แมเนจเม้นท์ จำกัด

ให้บริการและสนับสนุนทางการแพทย์

7iiK
โพสต์โดย
7iiK