(1.) เจ้าหน้าที่รับส่งผู้ป่วย / เวรเปล (2.) เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์ (ขนส่งภายในโรงพยาบาล)

(1.) เจ้าหน้าที่รับส่งผู้ป่วย / เวรเปล (2.) เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์ (ขนส่งภายในโรงพยาบาล)

(1.) เจ้าหน้าที่รับส่งผู้ป่วย / เวรเปล (2.) เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์ (ขนส่งภายในโรงพยาบาล)

รายละเอียดการสมัครงาน forms.gle.

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

(1.) เจ้าหน้าที่รับส่งผู้ป่วย / เวรเปล (2.) เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์ (ขนส่งภายในโรงพยาบาล)

คุณสมบัติผู้สมัคร

– ม.6 , ปวช. ทุกสาขา

– เพศชาย อายุ 18 – 45 ปี

– สามารถทำงานเป็นกะได้

– บุคลิกดี พูดจาไพเราะสุขภาพแข็งแรง

– ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง/โรคติดต่อ

รายละเอียดการสมัครงาน forms.gle.

บริษัท เมดิคอลฟาซิลิตี้แมเนจเม้นท์ จำกัด

301/74 ม.14 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

7iiK
โพสต์โดย
7iiK