(1.) เจ้าหน้าที่วิศวกรรมชีวการแพทย์

(1.) เจ้าหน้าที่วิศวกรรมชีวการแพทย์

(1.) เจ้าหน้าที่วิศวกรรมชีวการแพทย์

รายละเอียดการสมัครงาน forms.gle.

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

(1.) เจ้าหน้าที่วิศวกรรมชีวการแพทย์

คุณสมบัติผู้สมัคร

– ไม่จำกัดเพศ

–  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ / ไฟฟ้า / เครื่องมือแพทย์ / อุปกรณ์การแพทย์  และสาขาที่เกี่ยวข้อง
–  บำรุงรักษาและซ่อมเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล
–  มีความรู้ด้านเครื่องมือแพทย์
–  มีความรู้ในด้านการบำรุงรักษาและสอบเทียบ, การใช้เครื่องมือวัด ทดสอบ

รายละเอียดการสมัครงาน forms.gle.

บริษัท เมดิคอลฟาซิลิตี้แมเนจเม้นท์ จำกัด

301/74 ม.14 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

7iiK
โพสต์โดย
7iiK