พนักงานส่งของ, พนักงานเข้าเล่มหลังการพิมพ์

พนักงานส่งของ, พนักงานเข้าเล่มหลังการพิมพ์

พนักงานส่งของ, พนักงานเข้าเล่มหลังการพิมพ์

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล penprint@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามตกลง บาท / เดือน

Loading

พนักงานส่งของ, ช่างคุมเครื่องพิมพ์ offset

พนักงานส่งของ
– ส่งของ แพคของ
– ขยัน อดทน ตั้งใจทำงาน ยกของหนักได้
– ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

พนักงานเข้าเล่มหลังการพิมพ์
– งานหลังการพิมพ์ต่างๆ เช่น เข้าเล่มหนังสือ พับแผ่นพับ เป็นต้น
– ขยัน อดทน ตั้งใจทำงาน มีความรับผิดชอบ
– ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล penprint@hotmail.com

บริษัท เพ็ญพรินติ้ง จำกัด

รับพิมพ์สิ่งพิมพ์ทุกชนิด

penprinting
โพสต์โดย
penprinting