ด่วน!! รับสมัครคนพร้อมทำงาน (ตำแหน่งตามรูปที่แนบในโพสต์) เข้ามาติดต่อได้ที่ ออฟฟิศ (ปตท.บ้านทุ่ม) ทุกวัน เวลา 09:00 – 17:00 น. สัมภาษณ์รู้ผลทันทีค่ะ เอกสารที่ใช้ สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้าน + วุฒิการศึกษา + รูปถ่าย * หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี) อย่างละ 2 ชุด * พนักงานบัญชี (ขอผู้ที่มีประสบการณ์) พนักงานธุรการ (ขอผู้ที่มีประสบการณ์) เลขานุการ ***** ทุกตำแหน่ง ประจำตามสาขา *****

ด่วน!! รับสมัครคนพร้อมทำงาน (ตำแหน่งตามรูปที่แนบในโพสต์) เข้ามาติดต่อได้ที่ ออฟฟิศ (ปตท.บ้านทุ่ม) ทุกวัน เวลา 09:00 – 17:00 น. สัมภาษณ์รู้ผลทันทีค่ะ เอกสารที่ใช้ สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้าน + วุฒิการศึกษา + รูปถ่าย * หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี) อย่างละ 2 ชุด * พนักงานบัญชี (ขอผู้ที่มีประสบการณ์) พนักงานธุรการ (ขอผู้ที่มีประสบการณ์) เลขานุการ ***** ทุกตำแหน่ง ประจำตามสาขา *****

ด่วน!! รับสมัครคนพร้อมทำงาน (ตำแหน่งตามรูปที่แนบในโพสต์) เข้ามาติดต่อได้ที่ ออฟฟิศ (ปตท.บ้านทุ่ม) ทุกวัน เวลา 09:00 – 17:00 น. สัมภาษณ์รู้ผลทันทีค่ะ เอกสารที่ใช้ สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้าน + วุฒิการศึกษา + รูปถ่าย * หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี) อย่างละ 2 ชุด * พนักงานบัญชี (ขอผู้ที่มีประสบการณ์) พนักงานธุรการ (ขอผู้ที่มีประสบการณ์) เลขานุการ ***** ทุกตำแหน่ง ประจำตามสาขา *****

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล d40ac32838dc1e75291676cd0246ce59@example.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere

ด่วน!! รับสมัครคนพร้อมทำงาน (ตำแหน่งตามรูปที่แนบในโพสต์) เข้ามาติดต่อได้ที่ ออฟฟิศ (ปตท.บ้านทุ่ม) ทุกวัน เวลา 09:00 – 17:00 น. สัมภาษณ์รู้ผลทันทีค่ะ เอกสารที่ใช้ สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้าน + วุฒิการศึกษา + รูปถ่าย * หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี) อย่างละ 2 ชุด * พนักงานบัญชี (ขอผู้ที่มีประสบการณ์) พนักงานธุรการ (ขอผู้ที่มีประสบการณ์) เลขานุการ ***** ทุกตำแหน่ง ประจำตามสาขา *****

ตามรายละเอียดแนบ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล d40ac32838dc1e75291676cd0246ce59@example.com

บริษัท เพชรน้ำเอกปิโตรเลียม จำกัด

489 ม.1 ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000