Marketing Creator 2 ตำแหน่ง (รับด่วน!)

Marketing Creator 2 ตำแหน่ง (รับด่วน!)

Marketing Creator 2 ตำแหน่ง (รับด่วน!)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล marketing@benettatrad.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • 15,000 บาท / เดือน

Marketing Creator

รับสมัครงาน ตำแหน่ง Marketing Creator 2 ตำแหน่ง (ธุรกิจออนไลน์)

คุณสมบัติ

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

2. ถ่าย Video Footage / ตัดต่อ Video clip ได้

3. แต่งภาพ Graphic ได้

4. ใช้กล้อง mirrorless / dslr ได้

5. ใช้โปรแกรมกราฟฟิค / โปรแกรมตัดต่อ / แอปพลิเคชัน และตัดต่อได้

6. ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

7.  มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถ ครีเอท งานคอนเทนท์ และสร้างชิ้นงานได้จนจบ

8.  มีความรับผิดชอบสูง สามารถรับผิดชอบงานจนจบโปรเจคได้

9.  ใช้งานคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์IT คล่อง เรียนรู้ระบบ และโปรแกรมใหม่ๆ ได้

10. ทำงานเรียบร้อย ละเอียด และจบงาน อย่างรวดเร็ว

11. มีความยืดหยุ่น  ปรับเปลี่ยนแนวทางการทำงานได้อย่างรวดเร็ว

12. ทำงานที่เร่ง เร็ว เครียด ให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด

13. ทำงานต่อเนื่องหลายๆอย่างพร้อมกันได้

14. มีความรับผิดชอบสูง

15. สามารถรับ comment และสามารถ comment ทีมงานได้

16. มีทักษะในการฟัง และการสื่อสารเป็นอย่างดี สามารถเสนอไอเดียได้

17. จิตใจ อารมณ์มั่นคง สามารถจัดการทางอารมณ์ และมีสมาธิในการทำงาน เมื่ออยู่ในสภาวะกดดันได้

18. พร้อมเรียนรู้ และรับความเปลี่ยนแปลงได้

19. ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

20. มีภาวะผู้นำ กล้าตัดสินใจ

21. ทำงานร่วมกับผู้บริหารได้

22. กระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์

23. หากมีประสบการณ์ทางด้านการทำสื่อโฆษณาออนไลน์ ทำคอนเทนท์ หรือ เคยรับงาน Freelance ในการทำสื่อโฆษณาออนไลน์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

งานที่รับผิดชอบ

1. วางแผน ออกแบบ ผลิตคอนเทนท์ ทั้งภาพนิ่ง และ VDO ตาม concept งานการตลาด ตามช่วงเวลาที่กำหนดได้

2. ถ่ายงาน ภาพนิ่ง, วีดีโอ นำ footage ไปใช้

3. ตัดต่อคลิป เพื่อทำการตลาด, คลิป youtube, คลิป vlog และคลิปโฆษณา ตามที่ได้รับมอบหมาย

4. เตรียมงาน live สด ทั้งแสง, เสียง, background

5. ทำ Banner , Info , ทำ Marketing period

6. ดูแลอุปกรณ์ IT และอุปกรณ์กองถ่ายทั้งหมด

7.  เตรียมงาน concept ตาม period ของการตลาด

8. Support งาน content, การตลาด

9. เสนอ Project  และติดตามพร้อมประเมินผลรวบรวมข้อมูล / วิเคราะห์ข้อมูลการตลาด เพื่อใช้กำหนดแผนงานการตลาดของบริษัท

10. คิด content ตาม concept การตลาดที่กำหนดให้

11. สามารถเตรียมงานการถ่ายทำ ภาพ คลิป และ live โดยเริ่มตั้งแต่การทำสคริป จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้  จัดการควบคุม ลำดับงาน  สรุป และเสนอแนะ

12. ต่อยอดจาก concept ที่ให้ไป ออกมาเป็น content เตรียมข้อมูล ภาพ และคลิป ให้กับทางฝ่ายขาย

13. สรุปผลงานประจำเดือน วางโครงการ แผนการออนไลน์สำหรับงานสัปดาห์ต่อไป

14. เตรียมงาน และประสานงานตามงานโปรเจคที่วางไว้

15. เตรียมงานที่เกี่ยวเนื่องกับการตลาดให้แผนกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

16. อัพเดทสถานะทางการตลาดให้แก่ผู้บริหาร

17. จัดทำ และเตรียมเนื้อหา ข้อมูล เพื่อ ส่งให้ฝ่ายอื่น ๆ นำไปใช้ ทำสื่อการตลาด

18. จัดทำ และเตรียมงานแผนงานการตลาดของฝ่ายผลิตสื่อการตลาดประจำเดือน

19. สรุปผลการทำงาน วิเคราะห์ พร้อมเสนอแนะแนวทางการทำกาตลาด ในแผนงานถัดไป

20. กำหนดแนวทางการทำงาน ติดตามงาน สรุปงานของทีมการตลาด รับผิดชอบ จนจบโปรเจค

21. ทำ action plan งานการตลาดของทีมตนเอง

22. แก้ปัญหาเบื้องต้นให้ทีมงานได้

23. เสนองาน ให้คำแนะนำ ในการตัดสินใจแก่ผู้บริหาร

24. และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานการตลาด

ค่าตอบแทน

1. ทดลอง งาน 15,000 บ. (ทดลองงาน 3 เดือน)

2. ผ่านงาน ปรับตามความสามารถ และความรับผิดชอบ (16,000-17,000 บ.)

3. ทำงาน จันทร์ – เสาร์ 8.00-17.00 น. หยุดทุกวันอาทิตย์ และนักขัตฤกษ์

4. สวัสดิการตามกฎหมายกำหนด

สถานที่ทำงาน : 

169/1 หมู่ 21 บ้านโคกฟันโปง ถ.ศรีจันทร์ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

ติดต่อสอบถาม

โทร 094-6911165 คุณเฟิร์น

Line : @benetta

ส่ง resume / เอกสารการสมัครงาน ทางอีเมลล์เท่านั้น mail : marketing@benettatrad.com

 

 

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล marketing@benettatrad.com

บริษัท เบเน็ตตา จำกัด BENETTA COMPANY LIMITED