ธุรการ-พนักงานบัญชี

ธุรการ-พนักงานบัญชี

ธุรการ-พนักงานบัญชี

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล thanwarat984@gmail.com

 • พนักงานประจำ
 • Anywhereเงินเดือน  13,000+ ผ่านโปรปรับเพิ่มอีก

เวลาปฏิบัติงาน : 6  วัน

จันทร์ – ศุกร์  เวลา 08.30 – 17.00 น.

เสาร์  09.00 – 15.00 น.

 

รายละเอียดงาน

 1. ตรวจสอบรายการบันทึกบัญชี
 2. จัดทำรายการกระทบยอดทางบัญชี
 3. ปิดงบการเงิน
 4. ควบคุมการทำงานทั้งระบบของบัญชี
 5. ควบคุมดูแล บัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้
 6. จัดทำรายงานผลการดำเนินและวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเสนอผู้บริหาร
 7. บันทึกข้อมูลรับ-จ่าย ลงโปรแกรม Flowaccount
 8. จัดทำภาษีซื้อ – ภาษีขาย
 9. จัดทำภาษีหัก ที่จ่าย ภงด.3,53,1,50,51,10 จัดทำบัญชี ภาษีอากร สรุปภาษีซื้อ – ขาย ประจำเดือน
 10. จัดทำภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี,ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี
 11. ปิดงบการเงิน และนำส่งงบการเงิน
 12. ประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชี เพื่อได้รับงบเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีอื่นๆเกี่ยวกับบัญชี
 13. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. อายุ 27 ปี ขึ้นไป หรือมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 2. วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป จบสาขาบัญชี   หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง  ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1ปี
 3. เป็นคนตรงต่อเวลา  ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบสูง ซื้อสัตย์ จริงใจ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 4. สามารถใช้โปรแกรม Ms Office ได้เป็นอย่างดี
 5. สามารถอยู่ในสภาวะความกดดันได้
 6. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ เป็นครั้งคราว
 7. สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล thanwarat984@gmail.com

บริษัท เบสท์โปร กรีนพาวเวอร์ จำกัด

หมู่บ้านพิมานชล2  165/104  ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000