ธุรการ-พนักงานบัญชี

ธุรการ-พนักงานบัญชี

ธุรการ-พนักงานบัญชี

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล bestprogreenpower@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
ธุรการ-พนักงานบัญชี

เงินเดือน  13,000+ ผ่านโปรปรับเพิ่มอีก

เวลาปฏิบัติงาน : 6  วัน

จันทร์ – ศุกร์  เวลา 08.30 – 17.00 น.

เสาร์  09.00 – 16.00 น.

 

รายละเอียดงาน

ตรวจสอบรายการบันทึกบัญชี
จัดทำรายการกระทบยอดทางบัญชี
ควบคุมการทำงานทั้งระบบของบัญชี
ควบคุมดูแล บัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้
จัดทำรายงานผลการดำเนินและวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเสนอผู้บริหาร
บันทึกข้อมูลรับ-จ่าย ลงโปรแกรม Flowaccount
จัดทำภาษีซื้อ – ภาษีขาย ประจำเดือน
จัดทำภาษีหัก ที่จ่าย ภงด.3,53,1
จัดทำภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี,ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี
ประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชี เพื่อให้ได้รับงบเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีอื่นๆเกี่ยวกับบัญชี
งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

อายุ 27 ปี ขึ้นไป หรือมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป จบสาขาบัญชี   หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง  ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1ปี
เป็นคนตรงต่อเวลา  ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบสูง ซื้อสัตย์ จริงใจ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
สามารถใช้โปรแกรม Ms Office ได้เป็นอย่างดี
สามารถอยู่ในสภาวะความกดดันได้
สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ เป็นครั้งคราว
สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล bestprogreenpower@gmail.com

บริษัท เบสท์โปร กรีนพาวเวอร์ จำกัด
Bestprogreenpower
โพสต์โดย
Bestprogreenpower