เจ้าหน้าที่กาตลาด

เจ้าหน้าที่กาตลาด

เจ้าหน้าที่กาตลาด

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล thanwarat984@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่นเงินเดือน -ตามโครงสร้างบริษัท

เวลาปฏิบัติงาน : 6  วัน

จันทร์ – ศุกร์  เวลา 08.30 – 17.00 น.

เสาร์  09.00 – 15.00 น.

คุณสมบัติ

–            ชาย / หญิง   อายุ 25 ปีขึ้นไป

–            จบการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

–            มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

–            มีความสามารถใช้ Social Media ได้ดี

–            มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

–            ขยัน อดทน สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

–            มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ละเอียดรอบคอบ มีความกระตือรือล้น และสามารถแก้ปัญหาบเฉพาะหน้าได้ดี

–            หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน

– สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ในสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า

– ทำหน้าที่ขยายตลาดและกลุ่มเป้าหมาย พร้อมจัดเก็บฐานข้อมูลของลูกค้า

– ดูแลงานในส่วนการตลาดออนไลน์ Social Media : Facebook,Instagram [email protected] และอื่นๆ

– ดูแลการประชาสัมพันธ์สื่อทางด้านออฟไลน์

– PR Marketing Communication and Event

– ติดตามผลการลงสื่อโฆษณา

– ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกและภายใน

-วางแผนและบริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย เสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงและพัฒนาสินค้าในด้านต่างๆ

-จัดทำเอกสารส่งเป็นรายงานในส่วนงานที่รับผิดชอบ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล thanwarat984@gmail.com

บริษัท เบสท์โปร กรีนพาวเวอร์ จำกัด

หมู่บ้านพิมานชล2  165/104  ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000