วิศวกรไฟฟ้า Solar Cell

วิศวกรไฟฟ้า Solar Cell

วิศวกรไฟฟ้า Solar Cell

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล thanwarat984@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่นวิศวกรไฟฟ้า Solar Cell
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : ขอนแก่น
เงินเดือน(บาท) : ตามความสามารถ และประสบการณ์
วันหยุด : วันอาทิตย์
เวลาท างาน : 08:30 – 17:00 จันทร์-ศุกร์
เวลาท างาน : 9.00 – 16.00 เสาร์
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ควบคุม ตรวจสอบ ดูแล และลงมือปฏิบัติงาน การก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา บนพื้นดิน และบนทุ่นลอยน้ำ ให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าของงานต่อผู้บังคับบัญชา
2. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้าง พร้อมทั้งวิเคราะห์ สรุปผล และรายงานสาเหตุผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้องได้
3. ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งดูแลรักษาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และทรัพย์ สินททั้งหมดของบริษัทให้อยู่ในสภาพดี
4. วางแผน ประสานงาน รายงาน และปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานสำหรับการก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
5. เฝ้าระวังการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อกำหนดความปลอดภัยของสถานที่ติดตั้งและความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน
6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย สามารถออกต่างจังหวัดได้
คุณสมบัติ
– เพศ : ชาย
– อายุ(ปี) : 25 ขึ้นไป
– ระดับการศึกษา : ปวช.ปวส.ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์โดยตรงอย่างน้อย 1 ปี
– มีใบกว. (ภาคีสามัญ) และสามารถเซ็นตแบบได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
– คำนวนณ ถอดแบบ เขียนแบบ และประมาณราคาของระบบไฟฟ้า
– มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
– สามารถทำงานบนที่สูงได้

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล thanwarat984@gmail.com

บริษัท เบสท์โปร กรีนพาวเวอร์ จำกัด

หมู่บ้านพิมานชล2  165/104  ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

GoogleUser364
โพสต์โดย
GoogleUser364