IT Support

IT Support

IT Support

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล thanwarat984@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่นเวลาปฏิบัติงาน : 6 วัน
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.
เสาร์  09.00 – 16.00 น.

 

รายละเอียดงาน

– ซ่อมและดูแล   เว็บไซต์บริษัท   ดูแลระบบ อินเตอร์เน็ต

-ซ่อมคอม หรือเครื่องถ่ายเอกสารและปริ้นเตอร์ เปลี่ยนอะไหร่ ประกอบคอม ลงวินโด้ ลงโปรแกรมพื้นฐ้าน

-ประสานงานอื่นภายในองค์กรและภายนอก

-Support ผู้ใช้งานภายในบริษัท ทั้ง Hardware และ Software

– เขียนเว็บไซต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.         เพศ ชาย  /  หญิง   อายุ  25 ขึ้นไป

2.         วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3.         มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยันซื่อสัตย์ มีไหวพริบ

4.         สามารถลงวินโด้ ลง Driver โปรแกรมพื้นทางได้เบื้องต้น

5.         สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สำนักงานได้

6.         มีประสบการณ์ไอที มากกว่า 1 ปี (พิจารณาเป็นพิเศษและเงินเดือน)

7.         สามารถใช้โปรแกรม Ms Office ได้ เช่น Word , Excel

8.         มีรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ของตนเอง

9.         มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีสามารถ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

10.      ขยัน อดทน สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

11.       มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ละเอียดรอบคอบ มีความกระตือรือร้น และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล thanwarat984@gmail.com

บริษัท เบสท์โปร กรีนพาวเวอร์ จำกัด

หมู่บ้านพิมานชล2  165/104  ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

GoogleUser364
โพสต์โดย
GoogleUser364