พนักงานบัญชี, พนักงานบุคคล

พนักงานบัญชี, พนักงานบุคคล

พนักงานบัญชี, พนักงานบุคคล

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล autopolis@autopolis.co.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น1.             พนักงานบุคคล                      1              อัตรา

คุณสมบัติ

–                 เพศชาย/หญิง   อายุ 25 ปีขึ้นไป

–                 วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง

–                 มีความรู้ด้านงานบุคคล

–                 ขับรถยนต์ได้  มีใบขับขี่

–                 มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

–                 อัตราเงินเดือน ตามตกลง

2.             ตำแหน่ง :               พนักงานบัญี                        2              อัตรา

คุณสมบัติ

–                 เพศหญิง   อายุ 25 ปีขึ้นไป

–                 วุฒิ ปริญญาตรีการบัญชี  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

–                 มีความรู้ความสามารถเรื่องงานบัญชี

–                 ขับรถยนต์ได้  มีใบขับขี่

–                 มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

อัตราเงินเดือน ตามตกลง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล autopolis@autopolis.co.th

บริษัท เบนซ์ ออโตโพลิส จำกัด

19 ม.20 ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40