ผู้จัดการฝ่ายขาย, พนักงานขาย

ผู้จัดการฝ่ายขาย, พนักงานขาย

ผู้จัดการฝ่ายขาย, พนักงานขาย

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล 7665f4678e04f08171231ed3ddbf46d9@example.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

ผู้จัดการฝ่ายขาย, พนักงานขาย

ตำแหน่งงานว่าง บริษัท ออโตโพลิส จำกัด

 

1.             ตำแหน่ง                :               ผู้จัดการฝ่ายขาย                                   1              อัตรา

คุณสมบัติ

–                 เพศชาย   อายุ 35 ปีขึ้นไป

–                 วุฒิการศึกษา ป.ตรี / ป.โท

–                 มีประสบการณ์เป็นผู้จัดการฝ่ายขายมาก่อน

–                 มีทักษะในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกเป็นอย่างดี

–                 สามารถเดินทาง หรือ ทำงานนอกสถานที่ได้

–                 ลักษณะงาน ดูแลรับผิดชอบงานขายเพื่อบรรลุเป้าหมาย

–                 ประสานงานและติดตามผลกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แน่ใจว่าวัตถุประสงค์และเป้าหมายการขายจะประสบความสำเร็จ

–                 อัตราเงินเดือน ตามตกลง

 

2.             ตำแหน่ง                :               ผู้จัดการศูนย์บริการ-อะไหล่             1              อัตรา

คุณสมบัติ

–                 เพศชาย   อายุ 35 ปีขึ้นไป

–                 วุฒิการศึกษา ป.ตรี / ป.โท

–                 มีความสามารถในการจัดการและบริหารงานในศูนย์บริการ

–                 มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์ รถยนต์ แก้ไขปัญหาแก่ลูกค้าได้

–                 ขยัน อดทน ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี มีความรับผิดชอบ

–                 มีประสบการณ์ในด้านผู้จัดการศูนย์บริการอย่างน้อย 5 ปี

–                 อัตราเงินเดือน ตามตกลง

 

3.             ตำแหน่ง                :               พนักงานเคลม Warranty                  1              อัตรา

คุณสมบัติ

–                 เพศไม่ระบุ  อายุ 25 ปีขึ้นไป

–                 วุฒิ ป.ตรี  สาขาคอมพิวเตอร์

–                 มีความรู้ความสามารถเรื่องเครื่องยนต์ รถยนต์ เบื้องต้น

–                 ขับรถยนต์ได้  มีใบขับขี่

–                 มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

–                 อัตราเงินเดือน ตามตกลง

 

 

 

 

4.             ตำแหน่ง                :               ช่าง                                                         3              อัตรา

คุณสมบัติ

–                 เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป

–                 วุฒิ ปวส. สาขา ช่างยนต์

–                 มีความรู้ความสามารถเรื่องเครื่องยนต์ รถยนต์ เบื้องต้น

–                 ขับรถยนต์ได้  ไม่มีใบขับขี่

–                 มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

–                 อัตราเงินเดือน ตามตกลง

 

5.             ตำแหน่ง                :               หัวหน้าการเงิน                                    1              อัตรา

คุณสมบัติ

–                 เพศหญิง อายุ  28  ปี ขึ้นไป

–                 จบการศึกษาระดับ ป.ตรี/ป.โท  สาขาการเงิน หรือ การบัญชี

–                 มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงิน 7 ปี ขึ้นไป

–                 มีภาวะผู้นำ มีความอดทน และรับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นอย่างดี

–                 หากมีประสบการณ์เป็นหัวหน้าบัญชีการเงิน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

–                 อัตราเงินเดือน ตามตกลง

 

6.             ตำแหน่ง                :               พนักงานบัญชี                                     1              อัตรา

คุณสมบัติ

–                 เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป

–                 จบการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาบัญชีเท่านั้น

–                 ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบในหน้าที่

–                 ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ ภูมิลำเนาขอนแก่น

–                 มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ รายได้ปรับตามประสบการณ์

–                 อัตราเงินเดือน ตามตกลง

3.            ตำแหน่ง                :               ที่ปรึกษาการขาย                  1              อัตรา

คุณสมบัติ

–                 เพศชาย  อายุ 23 ปีขึ้นไป

–                 วุฒิ ป.ตรี

–                 มีความรู้ความสามารถเรื่องเครื่องยนต์ รถยนต์ เบื้องต้น

–                 ขับรถยนต์ได้  มีใบขับขี่

–                 มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

–                 อัตราเงินเดือน ตามตกลง

 

7.             ตำแหน่ง                :               พนักงานการตลาด                              1              อัตรา

คุณสมบัติ

–                 เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป

–                 จบการศึกษาระดับ ป.ตรี

–                 สามารถใช้โปรแกรม Photoshop ตัดต่อวิดีโอได้

–                 ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ ภูมิลำเนาขอนแก่น

–                 สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี มีความรับผิดชอบ

–                 มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ รายได้ปรับตามประสบการณ์

–                 อัตราเงินเดือน ตามตกลง

 

8.             ตำแหน่ง                :               แม่บ้าน                                                  1              อัตรา

คุณสมบัติ

–                 เพศหญิง  อายุ ไม่เกิน 45 ปี

–                 วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด

–                 จัดเตรียมขนมให้ลูกค้าที่มาใช้บริการในโชว์รูม ทำความสะอาดโชว์รูม

–                 ขยัน อดทน ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี มีความรับผิดชอบ

–                 รักความสะอาดเรียบร้อย

–                 อัตราเงินเดือน ตามตกลง

 

 

9.  ตำแหน่ง                         :               นักการล้างรถ                       1              อัตรา

คุณสมบัติ

–                 เพศชาย  อายุ 22+ ปี

–                 วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด

–                 ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบในหน้าที่

–                 ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ ภูมิลำเนาขอนแก่น

–                 มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ รายได้ปรับตามประสบการณ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.             ตำแหน่ง                :               พนักงานคอนโทรล                            1              อัตรา

คุณสมบัติ

–                 เพศชาย   อายุ 25 ปีขึ้นไป

–                 วุฒิ ปวส. สาขาเกี่ยวกับยานยนต์

–                 มีความรู้ความสามารถเรื่องเครื่องยนต์ รถยนต์ เบื้องต้น

–                 ขับรถยนต์ได้  มีใบขับขี่

–                 มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

–                 อัตราเงินเดือน ตามตกลง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล 7665f4678e04f08171231ed3ddbf46d9@example.com

บริษัท เบนซ์ ออโตโพลิส จำกัด

19 ม.20 ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40