พนักงานบัญชี, พนักงานบุคคล พนักงานสมุห์บัญชี

พนักงานบัญชี, พนักงานบุคคล พนักงานสมุห์บัญชี

พนักงานบัญชี, พนักงานบุคคล พนักงานสมุห์บัญชี

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล autopolis@autopolis.co.th

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere

พนักงานบัญชี, พนักงานบุคคล พนักงานสมุห์บัญชี

1.             พนักงานสมุห์บัญชี                                       1              อัตรา

คุณสมบัติ

–                 เพศหญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป

–                 จบการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาบัญชีเท่านั้น

–                 ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบในหน้าที่

–                 ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ ภูมิลำเนาขอนแก่น

–                 มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ รายได้ปรับตามประสบการณ์

–                 รวจสอบบัญชีแยกประเภท

–                 ปิดงบการเงินประจำเดือน

–                 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เอกสารการเบิกจ่าย

–                 บันทึกการจ่ายเงิน รับเงิน

–                 บันทึกรายรับ รายจ่ายประจำวัน

–                 จัดทำรายงานภาษีต่างๆ

–                 อัตราเงินเดือน ตามตกลง

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล autopolis@autopolis.co.th

บริษัท เบนซ์ ออโตโพลิส จำกัด

19 ม.20 ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40