ผู้จัดการฝ่ายขาย / ที่ปรึกษาการขาย / ผู้จัดการศูนย์บริการ-อะไหล่ / พนักงานเคลม Warranty / ช่าง / พนักงานคอนโทรล / พนักงานการเงิน / พนักงานบัญชี / นักการล้างรถ/พนักงานบุคคล /พนักงานอะไหล่ /พนักงานสโตร์/นักการล้างรถ/พนักงานแม่บ้าน

ผู้จัดการฝ่ายขาย / ที่ปรึกษาการขาย / ผู้จัดการศูนย์บริการ-อะไหล่ / พนักงานเคลม Warranty / ช่าง / พนักงานคอนโทรล / พนักงานการเงิน / พนักงานบัญชี / นักการล้างรถ/พนักงานบุคคล /พนักงานอะไหล่ /พนักงานสโตร์/นักการล้างรถ/พนักงานแม่บ้าน

ผู้จัดการฝ่ายขาย / ที่ปรึกษาการขาย / ผู้จัดการศูนย์บริการ-อะไหล่ / พนักงานเคลม Warranty / ช่าง / พนักงานคอนโทรล / พนักงานการเงิน / พนักงานบัญชี / นักการล้างรถ/พนักงานบุคคล /พนักงานอะไหล่ /พนักงานสโตร์/นักการล้างรถ/พนักงานแม่บ้าน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล autopolis@autopolis.co.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

ผู้จัดการฝ่ายขาย / ที่ปรึกษาการขาย / ผู้จัดการศูนย์บริการ-อะไหล่ / พนักงานเคลม Warranty / ช่าง / พนักงานคอนโทรล / พนักงานการเงิน / พนักงานบัญชี / นักการล้างรถ/พนักงานบุคคล /พนักงานอะไหล่ /พนักงานสโตร์/นักการล้างรถ/พนักงานแม่บ้าน

ตำแหน่งงานว่าง บริษัท ออโตโพลิส จำกัด

 

1.             ตำแหน่ง                :               ผู้จัดการฝ่ายขาย                                   1              อัตรา

คุณสมบัติ

–                 เพศชาย   อายุ 35 ปีขึ้นไป

–                 วุฒิการศึกษา ป.ตรี / ป.โท

–                 มีประสบการณ์เป็นผู้จัดการฝ่ายขายมาก่อน

–                 มีทักษะในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกเป็นอย่างดี

–                 สามารถเดินทาง หรือ ทำงานนอกสถานที่ได้

–                 ลักษณะงาน ดูแลรับผิดชอบงานขายเพื่อบรรลุเป้าหมาย

–                 ประสานงานและติดตามผลกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แน่ใจว่าวัตถุประสงค์และเป้าหมายการขายจะประสบความสำเร็จ

–                 อัตราเงินเดือน ตามตกลง

 

2.             ตำแหน่ง                :               ผู้จัดการศูนย์บริการ-อะไหล่             1              อัตรา

คุณสมบัติ

–                 เพศชาย   อายุ 35 ปีขึ้นไป

–                 วุฒิการศึกษา ป.ตรี / ป.โท

–                 มีความสามารถในการจัดการและบริหารงานในศูนย์บริการ

–                 มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์ รถยนต์ แก้ไขปัญหาแก่ลูกค้าได้

–                 ขยัน อดทน ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี มีความรับผิดชอบ

–                 มีประสบการณ์ในด้านผู้จัดการศูนย์บริการอย่างน้อย 5 ปี

–                 อัตราเงินเดือน ตามตกลง

 

3.             ตำแหน่ง                :               พนักงานเคลม Warranty                  1              อัตรา

คุณสมบัติ

–                 เพศไม่ระบุ  อายุ 25 ปีขึ้นไป

–                 วุฒิ ป.ตรี  สาขาคอมพิวเตอร์

–                 มีความรู้ความสามารถเรื่องเครื่องยนต์ รถยนต์ เบื้องต้น

–                 ขับรถยนต์ได้  มีใบขับขี่

–                 มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

–                 อัตราเงินเดือน ตามตกลง

4.             ตำแหน่ง                :               พนักงานช่าง        2            อัตรา

คุณสมบัติ

–                 เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป

–                 วุฒิ ปวส. สาขา ช่างยนต์

–                 มีความรู้ความสามารถเรื่องเครื่องยนต์ รถยนต์ เบื้องต้น

–                 ขับรถยนต์ได้  ไม่มีใบขับขี่

–                 มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

–                 อัตราเงินเดือน ตามตกลง

 

5.             ตำแหน่ง                :               พนักงานคอนโทรล                            1              อัตรา

คุณสมบัติ

–                 เพศชาย   อายุ 25 ปีขึ้นไป

–                 วุฒิ ปวส. สาขาเกี่ยวกับยานยนต์

–                 มีความรู้ความสามารถเรื่องเครื่องยนต์ รถยนต์ เบื้องต้น

–                 ขับรถยนต์ได้  มีใบขับขี่

–                 มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

–                 อัตราเงินเดือน ตามตกลง

 

6.             ตำแหน่ง                :               พนักงานบัญชี                                     2              อัตรา

คุณสมบัติ

–                 เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป

–                 จบการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาบัญชีเท่านั้น

–                 ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบในหน้าที่

–                 ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ ภูมิลำเนาขอนแก่น

–                 มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ รายได้ปรับตามประสบการณ์

–                 อัตราเงินเดือน ตามตกลง

 

7.             ตำแหน่ง                :               พนักงานการเงิน                                 1              อัตรา

คุณสมบัติ

–                 เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป

–                 จบการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาการเงิน บริหารธุรกิจหรือที่เกี่ยวข้อง

–                 ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบในหน้าที่

–                 ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ ภูมิลำเนาขอนแก่น

–                 มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ รายได้ปรับตามประสบการณ์

–                 อัตราเงินเดือน ตามตกลง

 

8.             ตำแหน่ง                :               ที่ปรึกษาการขาย                  2              อัตรา

คุณสมบัติ

–                 เพศชาย  อายุ 23 ปีขึ้นไป

–                 วุฒิ ป.ตรี

–                 มีความรู้ความสามารถเรื่องเครื่องยนต์ รถยนต์ เบื้องต้น

–                 ขับรถยนต์ได้  มีใบขับขี่

–                 มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

–                 อัตราเงินเดือน ตามตกลง

 

9.             ตำแหน่ง                :               นักการล้างรถ                       1              อัตรา

คุณสมบัติ

–                 เพศชาย  อายุ 22+ ปี

–                 วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด

–                 ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบในหน้าที่

–                 ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ ภูมิลำเนาขอนแก่น

–                 มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ รายได้ปรับตามประสบการณ์

 

 

 

065-240-6900

 

10.      ตำแหน่ง                :               พนักงานแม่บ้าน                 1              อัตรา

คุณสมบัติ

–                 เพศหญิง   อายุ 30 + ปี

–                 วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด

–                 ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบในหน้าที่

–                 ภูมิลำเนาขอนแก่น

–                 มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ รายได้ปรับตามประสบการณ์

11.      ตำแหน่ง                :               พนักงานบุคคล                    1              อัตรา

คุณสมบัติ

–                 เพศหญิง   อายุ 25 + ปี

–                 วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทรัพยากรมนุษย์  หรือทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง

–                 ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบในหน้าที่

–                 ขับรถยนต์ได้  มีใบขับขี่

–                 ภูมิลำเนาขอนแก่น

–                 มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ รายได้ปรับตามประสบการณ์

12.      ตำแหน่ง                :               พนักงานสโตร์                    1              อัตรา

คุณสมบัติ

–                 เพศหญิง/ชาย    อายุ 25 + ปี

–                 วุฒิการศึกษา ปวช . ขึ้นไป  สาขาช่างยนต์  หรือทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง

–                 ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบในหน้าที่

–                 ขับรถยนต์ได้  มีใบขับขี่

–                 ภูมิลำเนาขอนแก่น

–                 มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ รายได้ปรับตามประสบการณ์

13.      ตำแหน่ง                :               พนักงานอะไหล่                                 1              อัตรา

คุณสมบัติ

–                 เพศชาย    อายุ 25 + ปี

–                 วุฒิการศึกษา ปวช . ขึ้นไป  สาขาช่างยนต์  หรือทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง

–                 ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบในหน้าที่

–                 ขับรถยนต์ได้  มีใบขับขี่

–                 ภูมิลำเนาขอนแก่น

มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ รายได้ปรับตามประสบการณ์

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล autopolis@autopolis.co.th

บริษัท เบนซ์ ออโตโพลิส จำกัด

19 ม.20 ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40