เจ้าหน้าที่ผลิต

เจ้าหน้าที่ผลิต

เจ้าหน้าที่ผลิต

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล peerawitm@betagro.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

909-9092390_betagro-logo-png-logo

อายุ 22 – 28 ปี (ไม่จำกัดเพศ)

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอาหาร, วิทยาศาสตร์การอาหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

เงินเดือนตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์

สวัสดิการ ดังนี้ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันสังคม, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, ค่ารักษาพยาบาล, ตรวจสุขภาพประจำปี, งานสังสรรปีใหม่, กิจกรรมกีฬาสี, โบนัสประจำปี, ยูนิฟอร์มฟรี

ลักษณะงาน ดังนี้

1. ควบคุมการผลิตตามแผนการเตรียมปัจจัยการผลิต และกุลยุทธ์การผลิต เช่นการเตรียมกำลังคน เครื่องจักร ของส่วนงานพิเศษ และให้เป็นไปตามเป้าหมาย ในส่วนงานเชือดผ่าซาก
2. จัดเตรียมระเบียบปฏิบัติ (Quality Procedure) และ วิธีการปฏิบัติงาน (Work Insruction) และตรวจสอบการจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบในส่วนงานเชือดผ่าซาก เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
3. รับผิดชอบการปฏิบัติงานข้อมูล SAP ในส่วนงานเชือดผ่าซาก
4. ควบคุมการทำงานให้เป็นไปตาหลักอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
5. สามารถทำงานกะกลางคืนได้

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล peerawitm@betagro.com

บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด โรงงานแปรรูปสุกรขอนแก่น

แปรรูปชิ้นส่วนสุกร

hr kkss
โพสต์โดย
hr kkss