เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล peerawitm@betagro.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

909-9092390_betagro-logo-png-logo

อายุ 22 – 28 ปี (ไม่จำกัดเพศ)

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

เงินเดือนตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์

สวัสดิการ ดังนี้ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันสังคม, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, ค่ารักษาพยาบาล, ตรวจสุขภาพประจำปี, งานสังสรรปีใหม่, กิจกรรมกีฬาสี, โบนัสประจำปี, ยูนิฟอร์มฟรี

ลักษณะงาน ดังนี้

1.ดูแลระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (น้ำเสีย ขยะ กลื่น เสียง อากาศ)ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยดูแลและปรับปรุงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโรงงาน รวมทั้งผลกระทบที่มีต่อสุขภาพอนามัยของพนักงาน (มีใบผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย)
2.ติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฏหมาย สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอนุรักษ์พลังงานเพื่อปรับระบบเอกสารให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
3.รวบรวมสถิติ/วิเคราะห์ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม จัดทำรายงานประจำปี
4.จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกของพนักงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ปฏิบัติตามกฏระเบียบ และข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล peerawitm@betagro.com

บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด โรงงานแปรรูปสุกรขอนแก่น

แปรรูปชิ้นส่วนสุกร

hr kkss
โพสต์โดย
hr kkss