พนักงานฝ่ายบังคับคดี จำนวน 1 ตำแหน่ง

พนักงานฝ่ายบังคับคดี จำนวน 1 ตำแหน่ง

พนักงานฝ่ายบังคับคดี จำนวน 1 ตำแหน่ง

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามตกลง บาท / ปี
  • ปิดรับสมัครแล้ว

Loading1. เพศหญิง  อายุไม่เกิน  30 ปี

2. จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป

3. ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่ ***

4. มีความรับผิดชอบ, ซื่อสัตย์และกระตือรือร้นในการทำงาน

5. ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี

7. ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่บริษัท  เทพผาสุก  จำกัด  เลขที่  227/67  ถนนประชาสโมสร  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น  4000  โทร. 043-466625, 043-466635

8. หมดเขตรับสมัครวันที่  20  เมษายน  2566

บริษัท เทพผาสุก จำกัด เลขที่ 227/67 ถนนประชาสโมสร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

บริการด้านกฎหมาย

onuma.pit
โพสต์โดย
onuma.pit