แม่บ้าน

แม่บ้าน

แม่บ้าน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล tepphasuk_kk@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น1. รักษาความสะอาด

2. มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีระเบียบวินัย

3. ทำงานวันจันทร์ – วันศุกร์

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล tepphasuk_kk@hotmail.com

บริษัท เทพผาสุก จำกัด เลขที่ 227/67 ถนนประชาสโมสร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

บริการด้านกฎหมาย

onuma.pit
โพสต์โดย
onuma.pit