พนักงานบังคับคดี จำนวน 1 ตำแหน่ง

พนักงานบังคับคดี จำนวน 1 ตำแหน่ง

พนักงานบังคับคดี จำนวน 1 ตำแหน่ง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล tepphasuk_kk@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามตกลง บาท / ปี


คุณสมบัติ

1.  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

2. ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

3.  มีความละเอียดรอบคอบ, ซื่อสัตย์, อดทน, กระตือรือร้นในการทำงาน, มีมนุษยสัมพันธ์ดี

4.  สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้

5.  ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์  ***

6.  อายุไม่เกิน  30  ปี

7.  ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง

8.  รับสมัครถึงวันที่  31  กรกฎาคม  2567

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล tepphasuk_kk@hotmail.com

บริษัท เทพผาสุก จำกัด เลขที่ 227/67 ถนนประชาสโมสร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

บริการด้านกฎหมาย

onuma.pit
โพสต์โดย
onuma.pit