พนักงานทั่วไป (ด่วน)

พนักงานทั่วไป (ด่วน)

พนักงานทั่วไป (ด่วน)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล technicoapro@gmail.com


พนักงานไอทีบริษัท (ด่วน)

-เพศหญิง  อายุไม่เกิน  35  ปี

– วุฒิการศึกษา  ม.3 ปวช. ขึ้นไป

– มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลามีความซื่อสัตย์  สุจริต                                                                            – ใช้คอมพิวเตอร์เป็นพิมพ์งานเอกสารได้

– มีประสบการณ์การทํางานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

– ยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น

– ติดต่อสอบถาม  043-002358, 085-0119969

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล technicoapro@gmail.com

บริษัท เทคนิคโอเอโปร จำกัด

182/59-60 ถ.ศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ตรงข้าม รพ.ศูนย์ขอนแก่น

-1456
โพสต์โดย
วิริยะ พิมพัฒ