ธุรการและเจ้าหน้าที่ประสานงาน

ธุรการและเจ้าหน้าที่ประสานงาน

ธุรการและเจ้าหน้าที่ประสานงาน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล lawyer.pup@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

ธุรการและเจ้าหน้าที่ประสานงาน

รับสมัคร  พนักงานประจำ หรือ นักศึกษาฝึกงาน

ตำแหน่ง ธุรการและประสานงาน

คุณสมบัติ
1.กำลังศึกษา หรือจบการศึกษา ชั้นปริญญาตรี
2.ไม่จำกัดเพศ
3 ใช้โปรแกรมพื้นฐานคอมพิวเตอร์ Ms Office ได้ มีทักษะในการพิมพ์บันทึก สรุป รายงานเอกสารได้
4.มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานภายในและภายนอก
5.ใช้ social media ทุก platform ใช้ ipad iphone ได้
6. มีความขยัน มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา กะตือรือร้น พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
7.มีความคล่องแคล่ว ละเอียด และรอบคอบ สามารถจัดการงานหลายๆอย่างพร้อมกัน
8.มีservice mind

ติดต่อ 092-426 5259

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล lawyer.pup@gmail.com

บริษัท เดอะ ฟรีดอม (ไทยแลนด์) จำกัด
sarawut hanurak
โพสต์โดย
sarawut hanurak