พนักงานการตลาด

พนักงานการตลาด

พนักงานการตลาด

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล tippavanvan2535@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
พนักงานการตลาด

รับจำนวน 1 อัตรา

เงินเดือนขึ้นกับประสบการณ์

คุณสมบัติ

1 ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

2 จบระดับปริญญาตรี ในสาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3 มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี

4 ทำงานประสานเป็นทีมและทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

5 มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

6 มีความคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking)

7 มีความรู้ด้านการตลาดเป็นอย่างดี

8 มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ดีเยี่ยม

9 สามารถใช้งาน Google Analytics ได้อย่างดี

10 สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

11 มีทักษะในการต่อรอง การสื่อสาร และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

12 มีความสามารถในการวางแผนและการประสานงาน

13 มีความรู้ด้านการจัดจำหน่ายสินค้าบนช่องทางออนไลน์

ความรับผิดชอบหลัก

1 โปรโมตช่องทางออนไลน์ ด้วยการทำการตลาดผ่านระบบ Social media เพื่อสร้างยอดขายให้เติบโตและสร้างการรับรู้ให้กับลูกค้า

2 ดูแลช่องทางขายที่ได้รับมอบหมาย ตอบแชทลูกค้าให้ลูกค้าและให้คำแนะนำการขาย

3 รับผิดชอบเป้าหมายด้านการตลาดออนไลน์ งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมส่งเสริมการขาย

4 วางแผน , กำหนดทิศทางกลยุทธ์ และ ช่องทางการจัดจำหน่าย

5 ดูแลการช่องทาง Online marketing ต่างๆ

6 วิเคราะห์ ติดตามผล Online marketing

7 ติดตามแนวโน้มตลาดและคู่แข่งเพื่อพัฒนากลยุทธ์ด้าน Online Marketing ที่มีประสิทธิภาพ

8 รับผิดชอบในการวางแผนงบประมาณ สำหรับการทำโฆษณาออนไลน์

9 ดำเนินการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัดสำคัญ เกี่ยวกับการตลาดออนไลน์

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล tippavanvan2535@hotmail.com

บริษัท เจดับบลิวเอฟ จำกัด

888/187 หมู่ที่ 5 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น

tiffy-patchareeya
โพสต์โดย
Tiffy Patchareeya