วิศวกรโยธา

วิศวกรโยธา

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล rodjana1663@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere

บัญชี,วิศวกร

คุณสมับัติ
1.จบการศึกษา ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
2.อายุ 23 ปีขึ้นไป (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
3.มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกร (กว.) หรือไม่มีก็ได้
4.สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
5.มีความขยัน อดทน มีภาวะความเป็นผู้นำสูง
6.เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท

รายละเอียดงาน
1สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD
2.รับผิดชอบการควบคุม ดูแลการผลิต
3.ตรวจสอบและติดตามการทำงานของผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา ให้ตรงตามมารตรฐาน
4.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

สมัครพร้อมสัมภาษณ์ ได้ที่ บริษัท เค เอ็น ซี คอนกรีต จำกัด(สำนักงานใหญ่) 88 ม.15 ต.กู่ทอง อ.เชียงย จ.มหาสารคาม 44160 หรือส่งเอกสารการสมัครงานได้ที่ rodjana1663@gmail.com สอบถามเพิ่มเติม 081-641-5965

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล rodjana1663@gmail.com

บริษัท เค เอ็น ซี คอนกรีต จำกัด

88 ม.15 บ้านเมืองเพ็จ ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160

rodjana-smild
โพสต์โดย
Rodjana S'mild