พนักงานบัญชี (ด่วนมาก)

พนักงานบัญชี (ด่วนมาก)

พนักงานบัญชี (ด่วนมาก)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล KPAC-HR@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่นเพศหญิง อายุ23ปีขึ้นไป ระดับการศึกษาจบ ปวชขึ้นไป มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ด้านบัญชี มีความอดทน มีไหวพริบช่างสังเกตุ (มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ) เงินเดือนตามโคร้งสร้างบริษัท

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล KPAC-HR@hotmail.com

บริษัท เคแพคอินเตอร์เทรด จำกัด

156 หมู่ 5 ถ.มิตรภาพ ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000