เจ้าหน้าที่ธุรการ-ขาย 2 ตำแหน่ง (ด่วนมาก)

เจ้าหน้าที่ธุรการ-ขาย 2 ตำแหน่ง (ด่วนมาก)

เจ้าหน้าที่ธุรการ-ขาย 2 ตำแหน่ง (ด่วนมาก)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล KPAC-HR@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่นคุณสมบัติ : เพศหญิง อายุ 23-30 ปี มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหา มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการเจรจา

ลักษณะงาน : 1. ประสานงานและดำเนินการในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างให้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
2.จัดทำใบเสนอราคาขายสินค้าวัสดุก่อสร้างให้ถูกต้อง รวดเร็ว เพื่อนำเสนอขายให้กับลูกค้า
3.วางแผนการจัดส่งสินค้าให้ได้ตามกำหนดเวลาที่กำหนด
4.จัดทำรายงานและเอกสารต่างๆเกี่ยวกับการขายในการบริหารงานและวัดผลการดำเนินงานของฝ่ายขาย

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล KPAC-HR@hotmail.com

บริษัท เคแพคอินเตอร์เทรด จำกัด

156 หมู่ 5 ถ.มิตรภาพ ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000