เจ้าหน้าที่บัญชีภาษี (ด่วนมาก)

เจ้าหน้าที่บัญชีภาษี (ด่วนมาก)

เจ้าหน้าที่บัญชีภาษี (ด่วนมาก)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล KPAC-HR@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere• ยินดีรับเด็กจบใหม่
• หญิง อายุ 22-40
• จบ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
• มีความอดทนและสามารถทำงานที่รับมอบหมายได้ อย่างตรงต่อเวลา
• ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี สามารถใช้โปรแกรมบัญชีทั่วไปและ Excel ได้เป็นอย่างดี
• ใช้โปรแกรมบัญชีและระบบคอมพิวเตอร์ได้ และรายละเอียดด้านบัญชีอื่นๆ
• รักการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ
• มีความละเอียดรอบคอบ
• ทำงานภายใต้แรงกดดัน หรือ รับแรงกดดันได้ดี
• มีประสบการณ์ด้านบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีประสบการณ์ด้านบัญชีภาษี

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล KPAC-HR@hotmail.com

บริษัท เคแพคอินเตอร์เทรด จำกัด

156 หมู่ 5 ถ.มิตรภาพ ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000