พนักงานขับรถแม็คโค 1 ตำแหน่ง (ด่วนมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ)

พนักงานขับรถแม็คโค 1 ตำแหน่ง (ด่วนมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ)

พนักงานขับรถแม็คโค 1 ตำแหน่ง (ด่วนมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล KPAC-HR@Hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhereเพศชาย อายุ25ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา ม.6 เป็นต้นไป  มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (สามารถทำงานต่างจังหวัดได้) มีประสบกราณ์พิจรณาพิเศษ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล KPAC-HR@Hotmail.com

บริษัท เคแพคอินเตอร์เทรด จำกัด

156 หมู่ 5 ถ.มิตรภาพ ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000