เจ้าหน้าที่การเงิน (ด่วนมาก)

เจ้าหน้าที่การเงิน (ด่วนมาก)

เจ้าหน้าที่การเงิน (ด่วนมาก)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล KPAC-HR@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhereเพศหญิง อายุ 25 ปีเป็นต้นไป จบวุฒิการศึกษา ปวช. สาขาที่เกี่ยวข้อง  มีความขยันอดทน ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อหน้าที่ และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้  #ขอคนมีประสบการณ์และพร้อมทำงาน  เงินเดือนตามโครงสร้างขอบริษัท

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล KPAC-HR@hotmail.com

บริษัท เคแพคคอนสตรัคชั่น จำกัด

156 หมู่ 5 ถ.มิตรภาพ ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000