Project Engineer (ด่วนมาก)

Project Engineer (ด่วนมาก)

Project Engineer (ด่วนมาก)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล KPAC-HR@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่นลักษณะงาน : ควบคุมงานก่อสร้าง งานทาง งานถนน งานท่อ ตรวจสอบและจัดทำรายงาน ควบคุมการทำงานให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด

คุณสมบัติ : เพศชาย อายุ 27 ปีขึ้นไป

วุฒิปริญญาตรี  สาขา วิศวกรโยธา

มีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพวิศวกร (ใบกว.)

มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป / สามารถไปประจำตามไซต์งานได้

มีประสบการณ์ทางด้านงานก่อสร้างถนน หรือสามารถทำ Survey ถอดแบบ ทำระดับ ประมาณราคางานก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือนตามโครงสร้างของบริษัทฯ หรือตามตกลง

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล KPAC-HR@hotmail.com

บริษัท เคแพคคอนสตรัคชั่น จำกัด

156 หมู่ 5 ถ.มิตรภาพ ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000