เจ้าหน้าที่ธุรการขาย (ด่วนมาก)

เจ้าหน้าที่ธุรการขาย (ด่วนมาก)

เจ้าหน้าที่ธุรการขาย (ด่วนมาก)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล KPAC-HR@Hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere


เพศหญิง อายุ 30ปีขึ้นไป  ระดับการศึกษา ปวช. ป.ตรี เป็นต้นไป มีความความระเอียดรอบคอบ ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบัญชีได้ มีความขยันอดทน และ ซื่อสัตย์ตรงต่อเวลา   สามารถเริ่มงานได้ทันที่ เงินเดือนตามโครงสร้างของบริษัท

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล KPAC-HR@Hotmail.com

บริษัท เคแพคคอนสตรัคชั่น จำกัด

156 หมู่ 5 ถ.มิตรภาพ ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000