พนักงานขับรถออยเลอร์ (ด่วนมากๆๆๆๆๆ)

พนักงานขับรถออยเลอร์ (ด่วนมากๆๆๆๆๆ)

พนักงานขับรถออยเลอร์ (ด่วนมากๆๆๆๆๆ)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล KPAC-HR@Hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhereเพศชาย อายุ 16-40 ปี
– มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
– สามารถขับรถบรรทุกเล็กได้
– มีความชำนาญเส้นทางในขอนแก่น
– มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้
– สามารถใช้ GPS. -มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ

ได้เงินเดือนตามโครงสร้างของบริษัท

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล KPAC-HR@Hotmail.com

บริษัท เคแพคคอนสตรัคชั่น จำกัด

156 หมู่ 5 ถ.มิตรภาพ ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000