เจ้าหน้าที่ธุรการผลิตภัณฑ์คอนกรีต (ด่วนมากๆๆๆๆ)

เจ้าหน้าที่ธุรการผลิตภัณฑ์คอนกรีต (ด่วนมากๆๆๆๆ)

เจ้าหน้าที่ธุรการผลิตภัณฑ์คอนกรีต (ด่วนมากๆๆๆๆ)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล KPAC-HR@Hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhereเพศหญิง 25ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา ปวช.เป็นต้นไป มีความระเอียดรอบครอบ มีความความขยันอดทน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา มีไหวพริบในการเจรจา มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตัวเอง มีประสบการณ์ด้านธุรการผลิตภัณฑ์คอนกรีต จะพิจารณาพิเศษ เงินเดือนตามโครงสร้างของบริษัท

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล KPAC-HR@Hotmail.com

บริษัท เคแพคคอนกรีต 2004 จำกัด

156 หมู่ 5 ถ.มิตรภาพ ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000