พนักงานฝ่ายผลิต ขอนแก่น – ม่วงหวาน -โนนสะอาด (ด่วนมาก)

พนักงานฝ่ายผลิต ขอนแก่น – ม่วงหวาน -โนนสะอาด (ด่วนมาก)

พนักงานฝ่ายผลิต ขอนแก่น – ม่วงหวาน -โนนสะอาด (ด่วนมาก)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล KPAC-HR@Hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere

พนักงานฝ่ายผลิต ขอนแก่น – ม่วงหวาน -โนสะอาด (ด่วนมาก)

เพศชาย อายุ23ปี ขึ้นไป ระดับการศึกษา ปวช.เป็นต่อไป มีความขยันอดทน ซื่อสัตย์ ตรวต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตัวเอง สามารถเริ่มงานได้ทันที เงินเดือนตามโครงสร้างของบริษัท

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล KPAC-HR@Hotmail.com

บริษัท เคแพคคอนกรีต 2004 จำกัด

156 หมู่ 5 ถ.มิตรภาพ ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000