เจ้าหน้าจัดซื้องานก่อสร้าง (ด่วนมาก)

เจ้าหน้าจัดซื้องานก่อสร้าง (ด่วนมาก)

เจ้าหน้าจัดซื้องานก่อสร้าง (ด่วนมาก)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล KPAC-HR@Hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhereเพศหญิง อายุ25ปีขึ้นไป ระดับการศึกษาไม่จำกัด มีความอดทน ซื่อสัตย์ มีทักษะในการเจรจา ทดต่อการกดดันได้ มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท หรีอตามข้อตกลง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล KPAC-HR@Hotmail.com

บริษัท เคแพคคอนกรีต 2004 จำกัด

156 หมู่ 5 ถ.มิตรภาพ ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000