ธุรการ-ก่อสร้าง (ด่วน)

ธุรการ-ก่อสร้าง (ด่วน)

ธุรการ-ก่อสร้าง (ด่วน)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล KPAC-HR@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere
ธุรการ-ก่อสร้าง (ด่วน)

– หญิง อายุ 25 ปี เป็นต้นไป

– วุฒิ ปวช. ปริญาตรี เป็นต้น

– มีความรู้ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการและเอกชน

– ทำหนังสือส่งหน่วยงานราชการและเอกชน

– จัดเตรียมเอกสาร / มีความ – ละเอียดรอบคอบ

– เอกสารอื่นๆเกี่ยวกับการก่อสร้าง

– สามารถขับรถยนต์ได้/มีใบขับขี่

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล KPAC-HR@hotmail.com

บริษัท เคแพคคอนกรีต 2004 จำกัด

ผลิต และจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ

HR-KPAC
โพสต์โดย
HR-KPAC