โฟร์แมนภาคสนาม (ด่วน)

โฟร์แมนภาคสนาม (ด่วน)

โฟร์แมนภาคสนาม (ด่วน)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล KPAC-HR@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere

Loading

โฟร์แมนภาคสนาม 2 อัตรา (ด่วน)

โฟร์แมนภาคสนาม
ชาย อายุ 23-35 ปี วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง / มีความรับผิดชอบ มีทักษะการวางแผน เจรจา ละเอียดรอบครอบ / สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ / ขับรถกะบะได้ และมีใบอนุญาตขับขี่พิจารณาพิเศษ / มีประสบการณ์งานผลิตคอนกรีต งานก่อสร้างถนนหรืองานที่เกี่ยวข้องพิจารณาพิเศษ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล KPAC-HR@hotmail.com

บริษัท เคแพคคอนกรีต 2004 จำกัด

ผลิต และจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ

HR-KPAC
โพสต์โดย
HR-KPAC