เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพคอนกรีต QC (ด่วนมาก)

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพคอนกรีต QC (ด่วนมาก)

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพคอนกรีต QC (ด่วนมาก)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล KPAC-HR@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere


เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้น วูฒิการศึกษา ปวช. เป็นต้นไป มีความตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน มีความอดทน ขยัน มีใบขับขี่ มีประสบการณ์ด้านงานQC จะพิจารณาพิเศษ  สามารถเริ่มงานได้ทันที่ เงินเดือนตามโครงสร้างของบริษัท

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล KPAC-HR@hotmail.com

บริษัท เคแพคคอนกรีต 2004 จำกัด

ผลิต และจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ

HR-KPAC
โพสต์โดย
HR-KPAC