เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพคอนกรีต QC (ด่วนมาก)

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพคอนกรีต QC (ด่วนมาก)

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพคอนกรีต QC (ด่วนมาก)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล KPAC-HR@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhereเพศชาย อายุ 25 ปีขึ้น วุฒิการศึกษา ปวช. เป็นต้นไป มีความตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน มีความอดทน ขยัน มีใบขับขี่ มีประสบการณ์ด้านงานQC จะพิจารณาพิเศษ  สามารถเริ่มงานได้ทันที่ เงินเดือนตามโครงสร้างของบริษัท

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล KPAC-HR@hotmail.com

บริษัท เคแพคคอนกรีต 2004 จำกัด

156 หมู่ 5 ถ.มิตรภาพ ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000