เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตคอนกรีต (ด่วนมาก)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตคอนกรีต (ด่วนมาก)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตคอนกรีต (ด่วนมาก)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล KPAC-HR@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere
เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตคอนกรีต (ด่วนมาก)

ชาย อายุ 23-35 ปี วุฒิ ปวส. ขึ้นไป / มีความรับผิดชอบ  มีความตรงต่อเวลา มีความขยันอดทน สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ มีประสบการณ์ด้านการทำงานมาพิจารณาพิเศษ สามาารถเพิ่มงานได้ทันที่

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล KPAC-HR@hotmail.com

บริษัท เคแพคคอนกรีต 2004 จำกัด

156 หมู่ 5 ถ.มิตรภาพ ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000