โฟร์แมนภาคสนาม (ด่วน)

โฟร์แมนภาคสนาม (ด่วน)

โฟร์แมนภาคสนาม (ด่วน)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล KPAC-HR@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhereเพศชาย อายุ 25ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปวส.เป็นต้น  มีความขยันอดทน ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อหน้าที่ และสามารถแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี มีความตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เงินเดือนตามโครงสร้างของบริษัท

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล KPAC-HR@hotmail.com

บริษัท เคแพคคอนกรีต 2004 จำกัด

156 หมู่ 5 ถ.มิตรภาพ ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000