ผู้จัดการโรงงาน (ด่วนมาก)

ผู้จัดการโรงงาน (ด่วนมาก)

ผู้จัดการโรงงาน (ด่วนมาก)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล KPAC-HR@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhereเพศชาย อายุ 35-40 ปี เป็นต้นไป จบวุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป มีภาวะผู้นำ และสามารถแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี มีทักษะในการสื่อสารที่ดี สามารถเจรจาต่อรอง และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี #ขอคนมีประสบการณ์และพร้อมทำงาน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล KPAC-HR@hotmail.com

บริษัท เคแพคคอนกรีต 2004 จำกัด

156 หมู่ 5 ถ.มิตรภาพ ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000