เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพคอนกรีต QC (ด่วนมาก)

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพคอนกรีต QC (ด่วนมาก)

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพคอนกรีต QC (ด่วนมาก)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล KPAC-HR@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhereเพศชาย อายุ25ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. และสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความตรงต่อเวลา  ขยันซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง  มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานควบคุมคุณภาพคอนกรีต เงินเดือนตามโครงสร้างของบริษัท

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล KPAC-HR@hotmail.com

บริษัท เคแพคคอนกรีต 2004 จำกัด

156 หมู่ 5 ถ.มิตรภาพ ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000